Tips til hvordan multiplikasjons-øvelsene

kan brukes

Får å få best effekt av oppgavene, er det lurest å lage CD-er eller å legge filene på en MP3-spiller som kan spille av filer i tilfeldig rekkefølge. Hvert oppgavesett må da få sin egen mappe på spilleren.


Se bruksanvisning her!

Multiplikasjon